Urbanisme

Guillem Rosselló Alcina
Guillem Rosselló Alcina
Telèfon: 971 516 005
Correu electrònic: batle@ajcampanet.net

En aquest espai trobareu informació relacionada amb la normativa que regula com està distribuït el nostre terme, amb les zonificacions que estableixen les diferents proteccions del nostre poble, els catàlegs de patrimoni i de camins, etc.