Hisenda

Guillem Rosselló AlcinaGuillem Rosselló Alcina
El Batle

Telèfon: 971 516 005
Correu electrònic: batle@ajcampanet.net

Aquesta àrea s’encarrega de redactar els pressuposts anuals i de tancar els comptes generals, on s’especifica com s’inverteixen els doblers del nostre municipi. A més, s’encarrega de gestionar els doblers recaptats mitjançant les taxes i els imposts.