Educació

Maria Pérez Morell
Telèfon: 971516005
Correu electrònic: mperez@ajcampanet.net 

 

Quines són les funcions de l'àrea d'educació?

L´Àrea d'Educació de l'Ajuntament de Campanet gestiona l'oferta formativa municipal, així com la coordinació dels centres educatius del municipi depenents del Govern de les Illes Balears. El seu objectiu és contribuir a la qualitat de l'educació promovent la igualtat d'oportunitats per a la millora de l´èxit educatiu:

  • Promovent canals de comunicació i interrelació entre els diferents sectors de la comunitat educativa per tal d'assolir objectius comuns. 
  • Creant, gestionant i coordinant serveis i projectes de l´àmbit educatiu i formatiu, dins i fora dels centres escolars.

Per tal d'assolir aquests objectius l'Ajuntament gestiona les competències municipals en matèria d'educació,  participa amb altres administracions en la planificació educativa, fomenta polítiques i activitats de participació educativa relacionades amb l'entorn, la llengua, la cultura, la salut, el lleure, el medi ambient, la qualificació professional, l'esport, la igualtat i d'altres de caràcter social.

 


 

escoleta   

Escoleta Municipal Campanet (EI Campanet)Pati Escola

Escola Municipal de Campanet, de Primer Cicle d'Educació Infantil (0-3 anys)

És un centre públic de Titularitat Municipal.

Per a més informació podeu contactar amb la direcció del centre a través del telèfon 971 87 71 02, al correu electrònic  eicampanet@ajcampanet.net o visitant el centre

Els trobareu també a les xarxes socials

 

CEIP Llorenç Riber

Centre d'Educació Infantil i Primària Llorenç Riber (CEIP Llorenç Riber)

Escola Pública de Campanet, de Segon Cicle d'Infantil (3-6 anys) i Primària (6-12 anys)

És un centre públic que depèn de la Conselleria d'Educació.

Per a més informació podeu contactar amb la direcció del centre a través del telèfon 699 79 82 21, a la seva web, a les xarxes socials o visitant el centre.

 

IES   

Institut d'Educació Secundària Can Peu Blanc (IES Can Peu Blanc)

Institut Públic de Sa Pobla, d'Educació Secundària i Batxillerat.

És un centre públic que depèn de la Conselleria d'Educació.

Per a més informació podeu contactar amb la direcció del centre a través del telèfon 971 54 08 12, el correu electrònic iescanpeublanc@educaib.eu, a la seva web o visitant el centre

 

 

CEPA     

Centre d'Ensenyament de Persones Adultes (CEPA Sa Pobla) 

Centre d'Ensenyament de Sa Pobla.

És un centre públic que depèn de la Conselleria d'Educació.

Per a més informació podeu contactar amb la direcció del centre a través del telèfon 971 54 27 05, el correu electrònic cepasapobla@cepasapobla.com, a la seva web o visitant el centre