Cultura

L'Àrea de Cultura, juntament amb l'àrea de Festes són les encarregades de coordinar i gestionar la programació cultural del municipi (teatre, música, dansa, exposicions, conferències, cicles de lectura, etc.), amb l'objectiu de fer accessible la cultura a tota la població. 

Per altra banda, també és l'encarregada de canalitzar el contacte amb les associacions de cultura i festes de Campanet, coordinar la programació i la logística de les festes majors i celebracions populars i festives, així com de vetllar per l'ús i manteniment dels equipaments culturals.

Amb aquest propòsit, l'activitat s'estructura a partir de les següents línies de treball:

  • Planificar i dur a terme la programació de les actuacions municipals en matèria cultural.
  • Organitzar, administrar i gestionar els serveis, recursos i activitats culturals del municipi.
  • Establir relacions de col·laboració i suport amb altres administracions, organismes, institucions, entitats, associacions i empreses per a la promoció i realització d'activitats culturals i festives al poble.
  • Promoure la participació i la concertació de l'actuació cultural municipal amb la representació de les entitats culturals i del moviment associatiu campaneter i amb altres persones amb coneixements i experiència en l´àmbit de la cultura. Es treballa tant a nivell de l'associacionisme formal com informal. Es dóna suport a les entitats, es promou l'aparició de noves i es fomenta que la gent surti de casa i participi de les activitats. 
  • Promoció de la cultura tradicional i popular
  • Organització i gestió de festes i celebracions populars. La festa és un moment únic per treballar tots els àmbits de l´àrea: permet  la trobada de la ciutadania i reforça la identitat local. És un camp d'actuació perfectament vàlid per a la política cultural local, de manera que la planificació de les festes es fa tenint presents criteris com la potenciació del carrer, la sensibilitat pels diferents públics segons edats, interessos i sensibilitats, i la recuperació i manteniment dels elements autòctons.

Aquesta àrea ofereix diferents programacions culturals al llarg de l'any, orientades a tots els públics i amb l'objectiu de difondre i fomentar la cultura al municipi. 

Aquí hi podràs trobar els programes de les diferents activitats culturals que es realitzen al llarg de l'any.

Agost cultural

Els vespres d'estiu conviden a sortir al carrer i gaudir de la cultura a la fresca, per això durant el mes d'agost es preparen diferents activitats per poder arribar a tota la població: cinema a la fresca, teatre infantil, el certament de poesia i micro obert i concerts.

Tardor cultural 

Programació cultural que es du a terme durant els mesos de tardor.