Manteniment i Serveis generals

Tomeu Ripoll

TOMEU RIPOLL

Responsable de les Àrees d'Agricultura i Ramaderia, Entorn Rural, Manteniment, Serveis Generals i Transició Ecològica

Telèfon: 971 516 005

L'àrea s’encarrega de gestionar els espais públics i serveis del municipi, ja sigui conservar i millorar el mobiliari urbà, les infraestructures municipals, les zones infantils i les zones verdes, les voreres i les calçades; gestionar els guals; mantenir les xarxes d'aigua potable i clavegueram, i netejar els carrers, els parcs, les places i els edificis municipals.