Seguretat ciutadana

Guillem Rosselló AlcinaGuillem Rosselló Alcina
Telèfon: 971 516 005
Correu electrònic: batle@ajcampanet.net

Policia Local

La Policia Local actua basant-se en criteris d'implicació social, presència al territori, proximitat a la ciutadania i voluntat de servei. Les seves activitats se centren en la seguretat ciutadana, el trànsit i la seguretat viària, la gestió de denúncies i els serveis d’investigació i de suport al Jutjat de Pau. A més, duu a terme diferents plans d’atenció a la comunitat, així com diverses tasques educatives.