Ofertes d'ocupació pública

Actualitzat amb la CONSTITUCIÓ DE LA BORSA.

Publicació del llistat provisional de candidats admesos i exclosos en el procés selectiu de personal de neteja de l'Ajuntament de Campanet.

La Junta de Govern Local de la Corporació, en sessió de data 19 d'abril de 2023, va acordar aprovar la següent convocatòria: borsa de treball

La Junta de Govern Local de la Corporació, en sessió de data 28/4/2022, va adoptar, entre d'altres, l'acord següent: