Ofertes d'ocupació pública

La Junta de Govern Local de la Corporació, en sessió de data 28/4/2022, va adoptar, entre d'altres, l'acord següent: 

 

Actualitzat amb la CONSTITUCIÓ DE LA BORSA.

La Junta de Govern Local de la Corporació, en sessió de data 19 d'abril de 2023, va acordar aprovar la següent convocatòria: borsa de treball

Oferta de feina de Tècnic Superior d'educació infantil per l'escoleta municipal de Campanet.