Oferta de feina: Oficial primera jardineria

04 2023 003752

Oficial 1ª jardineria

Ajuntament de Campanet

1

Campanet

Mallorca

09/08/2023

16/08/2023

Les funcions pròpies del lloc són, entre d'altres, les següents: manteniment de jardins, neteja viària de camins i voreres, manteniment del mobiliari urbà i dels edificis municipals, execució de petites reparacions d'obra, fontaneria i electricitat etc., així com la corresponent atenció al públic al seu àmbit.