Licitació de l'obra "OBRA RENOVACIÓ DIVERSOS TRAMS DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE DE CAMPANET"

Nombre d'expedient
01-2020
Data publicació
30-Juny-2019
Documents adjunts

Source URL: https://ajcampanet.net/contractes/licitacio-de-lobra-obra-renovacio-diversos-trams-de-la-xarxa-daigua-potable-de-campanet