Licitació de l'obra "OBRA RENOVACIÓ DIVERSOS TRAMS DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE DE CAMPANET"