El clima

El clima del terme de Campanet participa dels trets generals de l'illenc, que a vegades no és més que una varietat dins dels climes mediterranis. Així, mentre que a les muntanyes del nord el clima és humit, a les terres baixes del sud experimenta una evolució cap a sec i subhumit. També les precipitacions es veuen sotmeses a aquesta evolució: la mitjana pluviomètrica anual oscil·la entre els més de 1.100 mm a la serra des Pas d'en Bisquerra i els 700 mm del forn des Vidre.

A més, i com és habitual en el conjunt de l'illa, les pluges es distribueixen irregularment al llarg de les estacions, amb episodis d'aiguades torrencials a la tardor. De fet, la precipitació més intensa registrada en una sola jornada fou la de dia 1 d'octubre de 1973, amb 207 litres/m2 recollits a l'observatori meteorològic de ses Fonts de Biniatró.

És també precisament el mes d'octubre el més plujós amb una mitjana mensual de 131,4 l/m2, seguit dels mesos de desembre, novembre i gener. Per contra, la mitjana mensual més baixa correspon al mes de juliol, amb precipitacions de només 10,6 l/m2. Les precipitacions en forma de neu són freqüents a les muntanyes més altes del terme, però només excepcionalment tenen lloc sobre les terres baixes i els turons.

Quant a les temperatures, la mitjana anual també oscil·la geogràficament entre els 14ºC i els 15ºC al nord-est i entre els 16ºC i els 17ºC al sud. A més, causa de la seva posició interior, l'oscil·lació tèrmica anual és important i se situa entre els 15ºC i els 15,5ºC.

D'altra banda, l'emplaçament enlairat de la vila afavoreix l'arribada de brises constants procedents de la badia d'Alcudia, refrescants a l'estiu però fredes a l'hivern, mentre que les valls, com el pla de Tel, hi romanen arrecerades.