Organigrama polític

Guillem Rosselló Alcina
Guillem Rosselló Alcina
El Batle

Responsable de les Àrees:  Hisenda, Urbanisme, Promoció econòmica i local, Manteniment i serveis generals; Esport, Educació i Seguretat Ciutadana. 
Telèfon: 971 516 005
Correu electrònic: batle@ajcampanet.net
 


 
Martina

Martina Pons Serra
Tinent batle 1ª

Responsable de les Àrees: Igualtat, Festes, Medi ambient i entorn rural i Joventut.
Telèfon: 971 516 005
Correu electrònic : mponsserra@ajcampanet.net
 

 

 

 

 

 


Tinent batle 2ª

Responsable de les Àrees: Serveis socials i santitat i Gent Major
Telèfon: 971516005
Correu electrònic: 

 

 

 

 


Tinent batle 3ª

Responsable de les Àrees: Cultura, Participació i Transparència
Telèfon: 971516005
Correu electrònic: 

 

 

 

 


- Rosa Maria Bestard Pons (PSIB-PSOE)

- Maria Gual Rigo (PSIB-PSOE)

- Federico Aguilar Moreno (PSIB-PSOE)

- Josep Bartomeu Pons Fiol (MOU CAMPANET)

- Antoni Horrach Morell (MOU CAMPANET)

- Pedro Pons Mairata (PARTIT POPULAR)

- Kendy Arazely Olmos Ondarza (PARTIT POPULAR)