Organigrama polític

Guillem Rosselló Alcina
Guillem Rosselló Alcina
El Batle

Responsable de les Àrees:  Hisenda, Urbanisme, Promoció econòmica i local, Manteniment i serveis generals i Seguretat Ciutadana. 
Telèfon: 971 516 005
Correu electrònic: batle@ajcampanet.net
 


 

Francesc Garau Figuerola
Francesc Garau Figuerola
Tinent batle 1r

Responsable de les Àrees: Esports, Festes, Medi ambient i Entorn rural. 
Telèfon: 971 516 005
Correu electrònic: fgarau@ajcampanet.net

 

 

 


Martina

Martina Pons Serra
Tinent batle 2ª

Responsable de les Àrees: Igualtat, participació i transparència, Joventut, Serveis socials i Sanitat
Telèfon: 971 516 005
Correu electrònic : mponsserra@ajcampanet.net
 

 

 

 

Maria

 

Maria Pérez Morell
Tinent batle 3ª

Responsable de les Àrees: Educació, Gent Major i Cultura
Telèfon: 971516005
Correu electrònic: mperez@ajcampanet.net

 

 

 

 


- Rosa Maria Bestard Pons (PSIB-PSOE)

- Maria Gual Rigo (PSIB-PSOE)

- Federico Aguilar Moreno (PSIB-PSOE)

- Josep Bartomeu Pons Fiol (MOU CAMPANET)

- Antoni Horrach Morell (MOU CAMPANET)

- Pedro Pons Mairata (PARTIT POPULAR)

- Kendy Arazely Olmos Ondarza (PARTIT POPULAR)