Participació ciutadana i Transparència

Martina Pons Serra
Telèfon: 971 516 005
Correu electrònic : mponsserra@ajcampanet.net

Des d'aquesta àrea l’Ajuntament promou la participació ciutadana, a més d'apostar per una administració més transparent i una comunicació bidireccional que permeti a tots els campaneters i campaneteres informar i estar informats de la vida del municipi.


Source URL: https://ajcampanet.net/participacio-ciutadana-i-transparencia