Elèctriques

corrent i llum - feines elèctriques

Polígon 5, parcel·la 42

Carretera Vella Palma - Alcúdia Km. 36,400

Horari:

Dilluns a divendres de 7 a 18 hores

971 51 60 52
607 93 88 48
667 58 57 66
correntillum@gmail.com