Política de privacitat

LES SEVES DADES SEGURES

Informació en compliment de la normativa de protecció de dades personals

A Europa i Espanya existeixen normes de protecció de dades pensades per protegir la seva informació personal que són de compliment obligat per la nostra entitat.

Per això, és molt important per nosaltres que entengui perfectament que hem de fer amb les seves dades personals que sol·licitam.

Serem transparents i li donarem el control de les seves dades, amb un llenguatge senzill i opcions clares que li permetran decidir què farem amb la seva informació personal.

Per favor, si una vegada llegida la següent informació li queda algun dubte, sol·liciti que li resolguem.

Moltes gràcies per la seva col·laboració.

Qui som?

  • AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY
  • CIF / NIF: P0706500F
  • Activitat principal: AJUNTAMENT DE 3100 HABITANTS APROX.
  • Adreça: PLAÇA MAJOR,1, CP 07250, VILAFRANCA DE BONANY (Balears (Illes))
  • Telèfon de contacte: 971832107
  • Correu electrònic de contacte: info@ajvilafrancadebonany.net
  • Pàgina web: www.ajvilafrancadebonany.net

Quedam a la seva disposició perquè contacti amb nosaltres per qualsevol dubte.

 

Contacte amb el nostre delegat de protecció de dades

Sabies que a la nostra entitat comptam amb un delegat de protecció de dades a qui pot enviar les seves reclamacions, dubtes i suggeriments sobre l’ús de la seva informació personal?

El nostre delegat de protecció de dades és AUDIDAT i les dades de contacte són: Correu electrònic: consultasjuridico@audidat.com

 

Per què fem servir les seves dades?

Amb caràcter general, les seves dades personals seran utilitzades per poder relacionar-nos amb vostè i poder oferir-li els nostres serveis.

De la mateixa manera, també poder ser utilitzades per altres activitats, com enviar-li publicitat o promocionar les nostres activitats.

 

Per què necessitam utilitzar les seves dades?

Les seves dades personals són necessàries per poder relacionar-nos amb vostè i poder oferir-li els nostres serveis. En aquest sentit, posarem a la seva disposició unes caselles que li permetrà decidir de manera clara i senzilla sobre l’ús de la seva informació personal.

 

Qui coneixerà la informació que sol·licitam?

Amb caràcter general, només el personal de la nostra entitat serà qui tendrà coneixement de les dades que li demanam.

De la mateixa manera, podrà tenir coneixement de la seva informació personal aquelles entitats que necessitin tenir accés a la mateixa per poder oferir els nostres serveis. Així, per exemple, el nostre banc coneixerà les seves dades si el pagament dels nostres serveis es realitza mitjançant targeta o transferència bancària.

També tendrà coneixement de la seva informació aquelles entitats públiques o privades a les quals estam obligats a facilitar les seves dades amb motiu de compliment d’alguna llei.

Per exemple, la Llei Tributària ens obliga a facilitar a l’Agència Tributària informació concreta sobre operacions econòmiques que superen una determinada quantitat.

En el cas de què, al marge de les situacions comentades, necessitem donar a conèixer la seva informació personal a altres entitats, sol·licitarem prèviament el seu permís a través d’opcions clares que li permetran decidir al respecte.

 

Com protegirem les seves dades?

Protegirem les seves dades amb mesures de seguretat efectives en funció dels riscos que impliqui l’ús de la seva informació.

Per això, l’Ajuntament ha aprovat una Política de Protecció de Dades i es realitzaran controls i auditories anuals per verificar que les seves dades estan segures en tot moment.

 

Enviarem les seves dades a altres països?

En el món hi ha països que són segurs per les seves dades i altres que no ho són tant. Així, per exemple, la Unió Europea és un entorn segur per les seves dades. La nostra política és no enviar la seva informació personal a cap país que no sigui segur des del punt de vista de la protecció de dades.

En el cas que, en motiu d’oferir-li algun servei, sigui imprescindible enviar les seves dades a un país que no sigui tan segur com Espanya, sempre sol·licitarem prèviament el seu permís i aplicarem mesures de seguretat efectives per reduir els riscs de la tramesa de la seva informació personal a un altre país.

 

Quan conservarem les seves dades personals?

Conservarem les seves dades durant la nostra relació i mentre ens obliguin les lleis vigents. Un cop finalitzats els terminis legals aplicables les eliminarem de manera segura i respectuosa amb el medi ambient.

 

Quins són els seus drets en matèria de protecció de dades?

Qualsevol moment pot dirigir-se a l’Ajuntament per conèixer quina informació tenim sobre vostè, rectificar-la en cas que sigui incorrecte i eliminar-la una vegada finalitzada la nostra relació, en el cas que això sigui legalment possible.

També té dret a sol·licitar el traspàs de la seva informació a una altra entitat. Aquest dret es diu “portabilitat” i pot ser útil en algunes situacions.

Per sol·licitar alguns dels seus drets haurà de formular una sol·licitud escrita a la nostra direcció i adjuntar-hi una còpia del DNI per poder identificar-lo.

A les oficines municipals disposam de formularis específics per sol·licitar aquests drets i li facilitarem la nostra ajuda per emplenar.

Si necessita més informació sobre els seus drets de protecció de dades, pot consultar la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es)

 

Pot retirar el seu consentiment si canvia d’opinió en un moment posterior?

Vostè pot retirar el seu consentiment si canvia d’opinió sobre l’ús de les seves dades en qualsevol moment.

Per exemple, si vostè va estar interessat a rebre informació o publicitat dels nostres productes o serveis, però ara ja no desitja rebre més publicitat, pot emplenar un formulari d’oposició al tractament de dades disponible a les oficines de la nostra entitat.

 

On pot formular una reclamació en cas que no s’atenguin els seus drets?

En cas que l’Ajuntament no atengui els seus drets pot formular una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de les següents opcions:

Seu electrònica: www.agpd.es

Direcció postal: Agència Espanyola de Protecció de Dades

C/ Jorge Juan, 6

28001-Madrid

Via telefònica:

Tel. 901 100 099

Tel. 91 266 35 17

El fet de formular una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades no té cap cost i no es necessita assistència d’advocat o procurador.

 

Realitzarem cap perfil sobre vostè?

Per norma general no elaboram perfils sobre els usuaris dels nostres serveis.

Malgrat això, poden existir situacions en finalitat comercial o d’altre tipus necessitarem elaborar perfils d’informació sobre vostè. Un exemple pot ser l’ utilització del seu historial de compres o serveis per poder oferir-li productes o serveis adaptats als seus gustos i necessitats.

En aquest cas, aplicarem mesures de seguretat efectives per protegir la seva informació en tot moment davant de persones no autoritzades que vulguin utilitzar-la en el seu propi benefici.

 

Utilitzarem les seves dades per altres finalitats?

La nostra política no és utilitzar les seves dades per altres finalitats diferents de les que hem explicat. En cas que necessitem utilitzar les seves dades per activitats diferents, sempre li sol·licitarem abans el seu consentiment a través d’opcions clares que li permetin decidir al respecte.