SOIB REACTIVA 2021

22-Desembre-2021

El projecte SOIB Reactiva 2021 (BOIB núm. 82 del 22 de juny de 2021) que desenvoluparà aquesta entitat, ha estat promogut pel SOIB i cofinançat pel FSE i Conferència Sectorial.
L’objectiu del projecte és la contractació de tres persones per un període de contractació de 6 mesos.

L1 Peó de manteniment.

L2 Auxiliar administratiu/va.

L3 Oficial primera de manteniment.