PLENARI DE L'AJUNTAMENT DE DIA 06/09/2023

06-Setembre-2023

Ordre del dia:

Imatge eliminada. Aprovació de l'acta de la ssessió anterior

Imatge eliminada. Determinació de les Festes Locals - 2024

Imatge eliminada. Addenda de pròrroga de Conveni amb Afers Socials Dades Dependència

Imatge eliminada. Proposta de pròrroga per un any del contracte de serveis de l'escola de música

Imatge eliminada. Conveni amb BALDEA: Colònies felines.

Imatge eliminada. Declaració institucional contra l'actuació del president de la RFEF

Imatge eliminada. Moció PSOE: Enfortiment etapa 0-3 anys

Imatge eliminada. Decrets de Batlia

Imatge eliminada. Precs i preguntes