PLENARI DE L'AJUNTAMENT DE DIA 06/09/2023

06-Setembre-2023

Ordre del dia:

➡️ Aprovació de l'acta de la ssessió anterior

➡️ Determinació de les Festes Locals - 2024

➡️ Addenda de pròrroga de Conveni amb Afers Socials Dades Dependència

➡️ Proposta de pròrroga per un any del contracte de serveis de l'escola de música

➡️ Conveni amb BALDEA: Colònies felines.

➡️ Declaració institucional contra l'actuació del president de la RFEF

➡️ Moció PSOE: Enfortiment etapa 0-3 anys

➡️ Decrets de Batlia

➡️ Precs i preguntes