ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI D'ESCOLA INFANTIL

27-Gener-2022

El municipi de Campanet compta actualment amb una escola infantil que forma part de la xarxa d'escoletes infantils públiques, que comprèn el primer cicle d'educació infantil, contemplant l'educació dels infants d'entre 0 i 3 anys.

Aquest escola té per objecte atendre el desenvolupament equilibrat de les capacitats afectives, motrius, cognitives i de la comunicació i el llenguatge, així com l'inici de les pautes elementals de convivència i relació social i la descoberta del propi entorn físic i social.

Actualment aquest cicle té caràcter voluntari i s'organitza per donar resposta a les necessitats educatives i als drets dels infants i de les famílies.

L'ordenança reguladora del preu públic pretén que regular els preus del servei per aconseguir que tots els infants tinguin accés al servei educatiu, ja que, la convenció sobre els drets del nin estableix el dret a l'educació en condició d'igualtat d'oportunitats. Interpretant que aquest dret comença en el naixement i, per tant, és necessari anar més enllà de l'etapa obligatòria i incorporar l'educació infantil.

Encara que els progenitors tenen la responsabilitat primordial en la criança i el desenvolupament dels nins i nines , les administracions han de donar suport a aquesta tasca, garantint a tots els nins i les nines l'accés a programes d'educació en la primera infància i prestant especial atenció als grups més vulnerables.

I és que els beneficis de l'escolarització dels alumnes de 0 a 3 anys són clars, per això s'ha de garantir que els infants puguin accedir al servei educatiu per tal d'afavorir el desenvolupament i l'èxit educatiu i laboral, contribuir al desenvolupament i l'aprenentatge de la resta de la vida, reduir les desigualtats educatives per origen social, eliminar desigualtats socials d'accés.

Tot això és possible gràcies a les bonificacions dels centres de la xarxa complementària que ofereix la Conselleria d'Educació i Formació Professional mitjançant la convocatòria d'ajuts d'escolarització i que gestiona els titulars públics del centre, en aquest cas l'Ajuntament de Campanet i que es regularà a través d'aquesta ordenança de preus públics pel servei d'escola infantil.

 

A l'ordenança podreu veure els preus públics del servei i també com es regulen les bonificacions.