I PLA DE CONCILIACIÓ I CORRESPONSABILITAT MUNICIPAL

03-Febrer-2023

Des de l’Ajuntament de Campanet s’està duent a terme el I Pla Municipal de Conciliació i Corresponsabilitat.

Està dividit en fases i actualment s’està elaborant el diagnòstic municipal que consisteix en obtenir la major quantitat de dades del municipi i de les persones que l’habiten per a tenir una visió real i objectiva de com es conforma i de que hi succeeix.

El dia límit per a respondre el qüestionari és diumenge dia 19 de febrer del 2023.

Necessitem la vostra col·laboració: depenent de la vostra situació i característiques contesteu 1 o, màxim, 2 dels següents qüestionaris.

Important!! no implica molt de temps:

- Famílies amb infants i adolescents de fins a 18 anys https://forms.gle/9hr2sK5Lxxng9CQB8,

- Famílies sense i amb fills/es majors de 18 anys, parelles i persones que viuen soles https://forms.gle/vDSGyjsau3x2nedY9,

- Joves del municipi (12 - 18 anys) https://forms.gle/Z52fKDsJEC3dwqVTA,

- Empreses, entitats, associacions que duguin a terme activitats que poden facilitar la conciliació familiar https://forms.gle/YPf67sfVXpjdPyeL6.

Per suggeriments, dubtes o millores podeu contactar amb na Margalida (656828318), qui elabora el pla.