I PLA DE CONCILIACIÓ I CORRESPONSABILITAT MUNICIPAL

03-Febrer-2023

Des de l’Ajuntament de Campanet s’està duent a terme el I Pla Municipal de Conciliació i Corresponsabilitat📗.

Està dividit en fases i actualment s’està elaborant el diagnòstic municipal que consisteix en obtenir la major quantitat de dades del municipi i de les persones que l’habiten per a tenir una visió real i objectiva de com es conforma i de que hi succeeix.

📍El dia límit per a respondre el qüestionari és diumenge dia 1⃣9⃣ de febrer del 2023📍

📣Necessitem la vostra col·laboració: depenent de la vostra situació i característiques contesteu 1⃣ o, màxim, 2⃣ dels següents qüestionaris.

Important!! no implica molt de temps⏳:

🟣 Famílies amb infants i adolescents de fins a 18 anys https://forms.gle/9hr2sK5Lxxng9CQB8,

🟣 Famílies sense i amb fills/es majors de 18 anys, parelles i persones que viuen soles https://forms.gle/vDSGyjsau3x2nedY9,

🟣 Joves del municipi (12 - 18 anys) https://forms.gle/Z52fKDsJEC3dwqVTA,

🟣 Empreses, entitats, associacions que duguin a terme activitats que poden facilitar la conciliació familiar https://forms.gle/YPf67sfVXpjdPyeL6.

🗒Per suggeriments, dubtes o millores podeu contactar amb na Margalida ☎ (656828318), qui elabora el pla.