DECRET 2024-0050 [RESOLUCIO BATLIA ADMESOS I EXCLOSOS OFERTA SOIB- TÈCNIC EDUCACIÓ INFANTIL]

30-Maig-2024

Resolució Decret 2024-0050 - Resolució batlia Admesos i exclosos oferta SOIB - Tècnic educació infantil