BORSA MONITOR I DIRECTOR TEMPS LLIURE

19-Maig-2022

Tipus de personal: Personal Laboral Temporal.

Denominació: Monitor i/o director de temps lliure

Característiques de la Plaça: Monitor/Director de temps lliure per activitats d'oci i esbarjo a càrrec de l'Ajuntament de Campanet per a l'Escola d'Estiu .

Durada del Contracte: Des del dia següent a la notificació del decret de nomenament fins a la finalització del servei específic pel qual es contracta.

Jornada i Horari. D'acord amb les necessitats dels servei.

 

Publicat llistat d'admesos i exclosos.